Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Poniedzia│ek, 21 maja 2018 roku, Trˇjmiasto
W maju jak w raju


Strona g│ˇwnaMapa portaluIndeksSzukanieStatystyki
News
Marki aut
Samochody
Dealerzy aut
Stacje obs┬│ugi
Stacje paliw
Parkingi
Ubezpieczyciele
Ludzie zwi┬╣zani z motoryzacj┬╣
Leksykon motoryzacyjny
Nowoœci


Zg│oť obiekt


 Sukcesy 


Valid CSS!
Valid HTML 4.01!


 Popieramy 


Bykom stop!
Open source
Kieruj bez procentˇw
Ubezpieczyciele komunikacyjni
zawiera 12 ubezpieczycieli

Wyszukaj innego ubezpieczyciela...
Data wprowadzenia: 2006-12-02
Ostatnia modyfikacja: 2012-01-08
KompletnoťŠ wpisu:KompletnoťŠ wpisu: 
KompletnoťŠ wpisu: 100%
Internauci nie wydali jeszcze oceny
Dane ubezpieczyciela:
ubezpieczycielErgo Hestia SA
logo Ergo Hestia SA
Boginii Hestia na ceramice greckiej
Boginii Hestia na ceramice greckiej


Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia SA to jedno z trzech wiod¹cych towarzystw ubezpieczeñ maj¹tkowych w Polsce. To pierwsze i najwiêksze towarzystwo, które powsta³o w warunkach gospodarki wolnorynkowej, tj. po roku 1989. Jego mocn¹ pozycjê na rynku potwierdzaj¹ wyniki finansowe oraz liczne nagrody.

STU Ergo Hestia SA zosta┬│o zarejestrowane 30 stycznia 1991 roku na podstawie ustawy o dzia┬│alnoťci ubezpieczeniowej z 1990 roku. Firma za sw┬╣ patronk├¬ przyj├¬┬│a Hesti├¬ - mitologiczn┬╣ opiekunk├¬ ogniska domowego. Kapita┬│y w┬│asne Towarzystwa wynosz┬╣ 723,1 mln z┬│. To gwarancja, ┬┐e nawet najwy┬┐sze wyp┬│aty odszkodowa├▒ nie s┬╣ w stanie zachwia├Ž p┬│ynnoťci┬╣ finansow┬╣ Ergo Hestii. Zawsze dostaniesz pieni┬╣dze, kt├│re Ci si├¬ nale┬┐┬╣. Ergo Hestia jest cz├¬ťci┬╣ Grupy Ergo, drugiej co do wielkoťci na niemieckim rynku ubezpieczeniowym. Ergo obs┬│uguje prawie 30 milion├│w klient├│w w ca┬│ej Europie, a wartoť├Ž jej portfela inwestycyjnego wynosi 87 miliard├│w euro. Dzi├¬ki bliskiej wsp├│┬│pracy z towarzystwami Grupy Ergo z Niemiec i Hiszpanii, Ergo Hestia wprowadza na polski rynek nowatorskie rozwi┬╣zania oraz udoskonala swoje us┬│ugi tak, by lepiej spe┬│nia┬│y oczekiwania klient├│w.

Ergo Hestia wykorzystuje w swojej dzia┬│alnoťci najnowsze technologie komputerowe i komunikacyjne, co znacznie przyspiesza i usprawnia procesy zawierania um├│w i likwidacji szk├│d. Dla klient├│w STU Ergo Hestia wprowadzono nowatorsk┬╣ metod├¬ p┬│atnoťci sk┬│adek kart┬╣ (debetow┬╣, kredytow┬╣) przez telefon, za poťrednictwem infolinii Hestii Kontakt 0 801 107 107.

Na zdjêciu fragment ceramiki greckiej z Hesti¹ - opiekunk¹ ogniska domowego, podró¿nych, nowo¿eñców i sierot.
 

Adres pocztowy centrali 81-731 Sopot, ul. Hestii 1
Telefon kontaktowy centrali infolinia: 0 801 107 107
Adres strony WWW http://www.ergohestia.pl
Adres email poczta@hestia.pl
Ocena obiektu:
Masz okazjŕ oceniŠ ten obiekt. Zajrzyj do regulaminu i zag│osuj zgodnie z Twoim sumieniem.
Oce˝ negatywnieOce˝ neutralnieOce˝ pozytywnie
Opiniowanie:

Zapraszamy do opublikowania komentarza. Z Twojej opinii bŕd╣ mog│y skorzystaŠ inne osoby odwiedzaj╣ce tŕ stronŕ. Twoja wypowiedč wzbogaci zawartoťŠ Trˇjmiejskiej Auto Strefy.
Statystyki opinii:
Rozk│ad tonu wszystkich istotnych opinii:

Opinii pozytywnych:  1Opinii pozytywnych:  1 Opinii neutralnych:  1Opinii neutralnych:  1 Opinii negatywnych:  9Opinii negatywnych:  9    
  • Opinii pozytywnych: 1
  • Opinii neutralnych: 1
  • Opinii negatywnych: 9
Rozk│ad tonu istotnych opinii w poszczegˇlnych latach:

Opinie
pozytywne
Opinie
neutralne
Opinie
negatywne
2011:   3 3    003
2010:   3 3    003
2009:   1 1    001
2008:   1 1  1 1    101
2007:   1 1    001
2006:   1 1 010
Legenda:

pozytywne istotne neutralne istotne negatywne istotneOpinie istotne, zwi╣zane z jakoťci╣ us│ug obiektu
nieistotne nieistotne nieistotneOpinie o niskiej wartoťci (nie zwi╣zane z jakoťci╣ us│ug obiektu) lub zbyt ogˇlnikowe, pomijane w statystykach

WrˇŠ
KontaktWarunki korzystaniaPolityka prywatnoťciCiekawe stronyZg│oť obiekt
(c) Trˇjmiejska Auto Strefa, 2003-2015. Wszelkie prawa zastrze┐one. Trˇjmiejska Auto Strefa